Сульфамінова кислота, де її застосовують
Хімічна формула цієї кислоти H3NSO3.

• Молярна маса 97,10 г / моль
• Зовнішній вигляд білі кристали
• Щільність 2,15 г / см3
• Температура плавлення 205 ° C (401 ° F; 478 K) розкладається
• Розчинність у воді — Помірний, з повільним гідролізом
• Розчинність — Помірно розчинний у ДМФА, Слабо розчинний в МеОН, Нерастворім в вуглеводнях
• Кислотність (рКа) 1,0 [1]
• Паспорт безпеки ICSC 0328
• Класифікація ЄС (DSD) (застаріла)
• R-фрази (застарілі) R36 / 38 R52 / 53
• S-фрази (застарілі) (S2) S26 S28 S61
• Споріднені сполуки — сульфамат амонію

Якщо не вказано інше, дані приведені для матеріалів в їх стандартному стані (при 25 ° C [77 ° F], 100 кПа).

Сульфамінова кислота, також відома як амідосульфоновая кислота, амідосерная кислота, аміносульфонова кислота і сульфамідної кислота, являє собою молекулярне з’єднання з формулою H3NSO3. Це безбарвна водорозчинне з’єднання знаходить багато застосувань в різних сферах промисловості. Сульфамінова кислота плавиться при 205 ° C, а потім розкладається при більш високих температурах на воду, триоксид сірки, діоксид сірки і азот.

Сульфамінова кислота (H3NSO3) може вважатися проміжним з’єднанням між сірчаною кислотою (H2SO4) та сульфаміди (H4N2SO2), ефективно замінюючи гидроксильную (-OH) групу аминогруппой (-NH2) на кожній стадії. Ця картина не може поширюватися далі ні в одному напрямку, не руйнуючи сульфонільний (-SO2-) групу. Сульфамат є похідними сульфаминовой кислоти.

Виробництво кислоти

Сульфаминовой кислоту отримують в промисловості шляхом обробки сечовини сумішшю триоксида сірки і сірчаної кислоти (або олеума). Перетворення проводиться в два етапи:

ОС (NH2) 2 + SO3 → ОС (NH2) (NHSO3H)
OC (NH2) (NHSO3H) + H2SO4 → CO2 + 2 H3NSO3

Таким чином, в 1995 році, наприклад, було вироблено близько 96 000 тон.

Водні розчини сульфаминовой кислоти нестабільні і повільно гідролізуються до бисульфата амонію, але кристалічна тверда речовина є невизначено стабільним при звичайних умовах зберігання. Його поведінка нагадує поведінку сечовини, (H2N) 2CO. Обидві мають аміногрупи, пов’язані з електроноакцепторними центрами, які можуть брати участь в делокалізованних зв’язках. Обидва виділяють аміак при нагріванні у воді.

Застосування

Сульфамінова кислота є головним чином попередником сполук із солодким смаком. Реакція з Циклогексиламін з подальшим додаванням NaOH дає C6H11NHSO3Na, цикламат натрію. Пов’язані з’єднання також є підсолоджувачами, такими як ацесульфам калію.

Сульфамат використовувалися при розробці багатьох типів терапевтичних засобів, таких як антибіотики, нуклеозидні / нуклеотидні інгібітори зворотної транскриптази вірусу імунодефіциту людини (ВІЛ), інгібітори протеази ВІЛ (ІП), протипухлинні препарати (інгібітори стероідсульфатази та вугільної ангідрази), протиепілептичні препарати і препарати для схуднення.