Курсові з машинобудування
Машинобудування як галузь виробництва — це конструювання та будова машин будь-якого виду і призначення, а також апаратів, приладів, та інших аналогічних об’єктів. Слід відрізняти цю галузь від автомобілебудування, оскільки в побуті слово «машина» часто вживається в значенні автомобіля, але останнім також входить в поняття машинобудування.

Предмет машинобудування, в першу чергу вивчає види машин, і в свою чергу їх підвиди, специфіку. Різні види машин можуть мати відчутні відмінності, і хоч їх виготовленням і займається одна і та ж галузь — машинобудування, але матеріали, технології — все це для них буде різний, і тому слід не тільки розуміти, а й знати всю ширину можливостей машинобудування.

Вивчаються і головні етапи машинобудування — проектування, виготовлення деталей, і їх складання в готову модель. Зазвичай виготовлення будь-якої машини не обходиться без цих етапів. Проектування необхідно на початковому етапі, або при модернізації або впровадження нових деталей і машин. Важливо також проектування цехів, розрахунок робочого часу, техніко-економічне обґрунтування.

Завдання предмета Машинобудування — дати студенту, а в майбутньому інженеру, і в частих випадках саме машинобудівника, базові знання в галузі машинобудування, як важливого елементу технологічної мощі будь-якої країни, джерела прибутку не тільки для себе, але і для міста і області. Студенти одних спеціальностей на цей предмет переривають вивчення машинобудування, інших — тільки починають з нього, в подальшому заглиблюючись в різні види машинобудування, але ясно одне — в століття технологічного прогресу інженер, розбирається в машинобудуванні, завжди є перспективним