Що таке флебологія
Флебология (від грец. Phleps, phlebos — вена і logos — вчення) — наука про венах. Цей розділ ангіології в даний час має переважно прикладне, хірургічне, напрямок. На I Міжнародному конгресі флебологов у Франції (Шамберн, 1960), Всеросійській конференції по флебології в Саратові (1960) і симпозіумі з флебології в Інституті хірургії АМН СРСР ім. Вишневського (1966) флебологія була визначена як особлива галузь хірургії.

На цих конференціях, також як в журналі «Phlebologie», виданому у Франції, були намічені проблеми, що входять в область флебології. При цьому слід розрізняти питання, які вирішуються флебологи у вузькому і широкому сенсі цього слова. Широке значення слова флебологія включає весь аспект вивчення морфології, фізіології, патології венозного русла незалежно від локалізації патологічних процесів.

Тому флебологія охоплює вивчення венозного русла при захворюваннях вен ворітної системи, нижньої порожнистої і печінкових вен. Так само як вивчення пілефлебіта, варикозного розширення каво-портальних колатералей, хвороби Кіарі (тромбоз печінкових вен). До флебології у вузькому сенсі слова відносяться дослідження з фізіології і патології венозного кровотоку в нижніх кінцівках, патологічна анатомія, класифікація, діагностика, профілактика і лікування захворювань вен.

Область флебології включає також питання, що стосуються лікування варикозного розширення вен, як консервативного, що приводить до облітерації вен, так і хірургічного — видалення варикозно змінених вен кінцівок.

Вибір методів лікування, диференціальна діагностика зажадали від хірургів поліпшення спеціальних методів дослідження вен: визначення венозного тиску, обсягу і швидкості кровотоку, реєстрації зворотної хвилі крові, реофлебографіі, визначення насичення венозної крові киснем, наприклад. Для виявлення артеріовенозних шунтів, згортання крові особливого значення набула флебографія.