Складський облік товарів – якою програмою користуватись?
Склад — це сфера, від якої залежать ефективні продажі, що є найважливішим бізнес-процесом у будь-якій компанії.

Яку програму краще використати для складського обліку товарів? Дотепер було кілька популярних сервісів, що давали змогу вести такий облік, зокрема російська розробка МойСклад. Але після російської агресії все більше підприємців стали відмовлятися від російських продуктів, таких як МойСклад. Якщо розглядати інше програмне забезпечення, на заміну російського, то як аналог мой склад можна використовувати українську розробку – HugeProfit.

Український аналог Мой Склад на сайті h-profit.com .
Український аналог Мой Склад на сайті h-profit.com .

Робота зі складською програмою з обліку товарів HugeProfit значно полегшує роботу малого бізнесу.

Складські програми обліку товарів є дуже важливими в комерції. Популярна складська та торгова програма HugeProfit відповідає всім потребам компаній малого та середнього розміру по обліку товарів на складах. Контроль рівня запасів товарів як на складі фізичного магазину, так і в інтернет-магазині та їх облік дають змогу ефективно керувати продажами.

Документообіг складського обліку.

На складах ведеться облік і оформляються документи на кожен етап руху:

 • приймання,
 • зберігання,
 • переміщення
 • та вибуття зі складу.

Що таке складський облік? Складський облік передбачає зберігання і обробку даних по товарах або по залишкам інших активів. Всі дії, які проводяться на складі, необхідно фіксувати. Після російської агресії все більше підприємців стали відмовлятися від російських програм складського обліку, таких як МойСклад. Якщо розглядати інше програмне забезпечення, на заміну російського, то на сайті www.h-profit.com можна довідатися, як можна використовувати українську розробку – HugeProfit.

В обов’язковому порядку оформляють документи на такі операції:

 • надходження і оприбуткування товару від контрагентів;
 • занесення інформації про продукцію, що надійшла в базу або облікові документи;
 • відвантаження продукції покупцеві або відправка в торговий зал;
 • переміщення між складами або торговими точками;
 • інвентаризація;
 • інформування бухгалтерії про зміну закупівельних цін;
 • списання на власні потреби, із-за псування або нестачі;
 • коригування характеристик продукції в облікових картках.

Виділяють чотири основних види складського обліку:

 • Номенклатурний облік. Його ведуть компанії з широким асортиментом продукції. Орієнтуватися в ньому без внутрішньої класифікації по групах і підгрупах складно, тому на кожну позицію товару заводять нову картку, а товари об’єднують у групи за певними ознаками.
 • Сортовий облік. У цьому випадку товари об’єднують у групи за сортами і типами, не враховуючи інші характеристики.
 • Партіонний облік. Його застосовують для продукції, яку потрібно зберігати окремо, виходячи з терміну придатності, прибуткової ціни, особливостей розрахунків з постачальниками та інших ознак.
 • Партіонно-сортовий облік. Цей вид обліку дозволяє зберігати партії окремо, при цьому товарні позиції групуються спочатку за партіями, а всередині партії за сортами.

Автоматизація складського обліку.

Чітких вимог законодавства до способу ведення складського обліку немає. Можна вибрати будь-який спосіб. При цьому слід враховувати специфіку бізнесу, обсяг товарообігу і його прохідність. З ростом числа операцій та номенклатури з’являється необхідність в автоматизації.

Сучасні технології дозволяють істотно прискорити документообіг на підприємстві, в тому числі на складі. Завдяки програмам можна скоротити час на підготовку та заповнення документації і контролювати всі операції у віддаленому режимі.